Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk 1 maand voor de aanvang van een nieuw kwartaal.
Voor het lopende kwartaal is men gewoon contributie verschuldigd.

Opzeggen kan schriftelijk (voorkeur per mail) via info@judo-angeren.nl.

Kennismaken met Judo?

Vraag de 3 gratis proeflessen aan!